một số sự kiện nổi bật năm học 2016-2017


Khai giảng năm học 2014 - 2015


Hệ thống sân vườn


Hệ thống bếp 1 chiều hiện đại


Công tác vệ sinh, trang trí đón bé tựu trường ngày 1/8/2022


Album tham quan Trang trại Giáo dục Erahouse


tham quan tai thien duong bao son


Lế tổng kết chủ điểm lớp mẫu giáo lớn


98